ristojkoivula

Tämän viikon pölhö"tiede"pieru: "mehiläinen ymmärtää nollan!"

  • "Neurotieteilijät" piereskelevät taas matalalta: "Mehiläinen älyää enemmän kuin on luultu". Kuva: Kimmo Taskinen
    "Neurotieteilijät" piereskelevät taas matalalta: "Mehiläinen älyää enemmän kuin on luultu". Kuva: Kimmo Taskinen

 

https://www.tiede.fi/artikkeli/uutiset/mehilainenkin-ymmartaa-nollan

 

" 2.6.2018

 

"Mehiläinenkin ymmärtää nollan"

 

Tarhamehiläinenkin ymmärtää, että tyhjä on vähemmän kuin yksi.

 

Tarhamehiläisellä on mitättömän pienet aivot, mutta se näyttää olevan paljon luultua älykkäämpi. Jo aiemmin on havaittu, että mehiläinen osaa periaatteessa laskea neljään ja oppii hahmottamaan erilaisia abstrakteja kuvioita. "

 

[RK: Mehiläisellä tai millään selkärangattomalla tarkasti ottaen EI OLE "AIVOJA" OLLENKAAN, sillä niillä ei ole periaatteellista eroa keskuhermoston ja ääreishermoston välillä. Vaikka niiden neuronit varsinkin ovat suuresti ihmisen ääreisneuronien kaltaisia, on myös sellainen ero, että ne ovat synty-neet muun kudoksen mukana, kun taas SELKÄRANKAISTEN ÄÄREISNEURONITKIN KULKEU- TUVAT paikalleen keskushermostokudoksesta. (Fridtjof Nansen 1889, sama mies)]

 

" Nyt eläinten älykkyyteen erikoistunut tutkijaryhmä esittää Science-lehdessä julkaistussa tutkimuk-sessa, että mehiläinen kykenee ymmärtämään, mikä on enemmän ja mikä vähemmän, ja pystyy jopa hahmottamaan nollan tai niin sanotun tyhjän joukon käsitteen. Tämä nostaisi mehiläiset hoksottimiensa puolesta samaan kerhoon kuin papukaijat tai jopa pienet ihmislapset.

Tutkijaryhmä opetti ensin mehiläisiä hahmottamaan, kumpi niiden näkemistä kuvioista on enemmän ja kumpi vähemmän. Pörisijät houkuteltiin seinälle, johon oli kiinnitetty kaksi valkoista paneelia. Paneeleissa oli eri määrä mustia kuvioita, jotka mehiläiset kykenevät havaitsemaan. "


[RK: Taas törähti Kandelin-paskaa: Mehiläiset eivät näe verkkosilmillään kuvioita, vaan värejä, ryt-mejä ja kestoja. Rytmi, joka on riippuvainen lentonopeudesta, syntyy yhdestäkin merkistä, kun sen kuva siirtyy silmästä toiseen.Useampi lähekkäinen merkki antaa erilaisen rytmin.Elukka epäilemättä myös haistaa/maistaa hyvin tuntosarvillaan.

VARSINAINEN ARKKIPÖLHÖYS ON, ETTÄ NELISKANTTINEN VALKOINEN PAPERIARKKI REPRESENTOISI, SYMBOLOISI "TYHJÄÄ" MEHILÄISELLEKIN LUONNOSSA KUIN AINEKIRJOITUKSEN AIHETTA VALITSEVALLE PERUSKOULULAISELLE PULPETILLA!!!  cheeky]

 

" Ruoalla palkitsemalla osa mehiläisistä opetettiin valitsemaan se paneeli, jossa oli vähemmän kuvi-oita. Osa koulutettiin valitsemaan enemmän kuvioita sisältävä paneeli. Mehiläiset oppivat nopeasti, kummasta valinnasta saa herkkupalkinnon.

Sitten tehtävää vaikeutettiin. Mehiläisille esitettiin paneeli, jossa ei ollut kuvioita lainkaan. Sen vie-ressä oli paneeli, jossa oli yksi tai useampi kuvio. Ne mehiläiset, jotka oli opetettu valitsemaan aina vähemmän kuvioita sisältävä paneeli,valitsivatkin useimmiten tyhjän paneelin. Vastaavasti ne pörri-äiset, jotka olivat tottuneet hakeutumaan runsaskuvioisemman paneelin luokse, toimivat niin myös tässä tilanteessa.

Siis aivan kuin mehiläinen ymmärtäisi,että tyhjä on vähemmän kuin kuvioitu paneeli,tai että nolla on vähemmän kuin yksi.Mehiläiset pärjäsivät sitä paremmin,mitä enemmän tyhjän paneelin viereisessä paneelissa oli kuvioita. Niiden oli helpompi valita tyhjä ruutu, kun viereisessä oli esimerkiksi neljä tai viisi kuviota.

Tutkijat kirjoittavat, että vastaava on havaittu myös ihmislapsilla. Ikään kuin mehiläiset ja älykkäämmät olennot hahmottaisivat nollan tai tyhjän käsitettä hieman samalla tavoin.

Tutkimus osoittaa, että mehiläiset ymmärtävät suuruusjärjestyksiä,mutta siitä kaikki tutkijat eivät ole vakuuttuneita,että ne välttämättä kykenisivät ymmärtämään nollaa. Voi olla,että ne vain oppivat ym-märtämään,kuinka todennäköistä on saada palkinto mistäkin valinnasta,huomauttaa eläinten kogni- tiota tutkiva tohtori Clint Perry Lontoon Queen Mary -yliopistosta Smithsonian Magazine -lehdessä.

Aina kohti pienempää valintaa koulutetut mehiläiset siis oppivat, että valitsemalla tyhjän ruudun ne saavat palkinnon joka kerta, kun taas valitsemalla esimerkiksi ruudun,jossa on yksi kuvio,ne palkit-tiin 80 prosenttia ajasta,ja niin edespäin.Ehkä mehiläiset pikemminkin pyörittivät todennäköisyyksiä kuin sinänsä ymmärsivät tyhjän ruudun ideaa.

”Pidän mahdollisena, että mehiläiset voisivat käsittää nollan. Kyky laskea ja arvioida numeroiden arvoa antaisi niille edun selviytymistaistelussa. Mutta kokeet pitää vielä toistaa ja varmistua tulosten tulkinnasta”, Perry sanoo. "

 

Samaa jargoonia ja huijauskuviota toistetaan samalla kaavalla eri elukoilla toinen toisensa jälkeen:

 

Täällä on "klassikko", ja taitavin huijausyritys tästä asiasta. Sille esitetty arvostelu sopii tähänkin...


https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2017/01/osasiko-ihmetrolli-harmaapap..." Osasiko ihmetrolli-harmaapapukaija Alex (? - 2007) oikeasti laskea?

 

Jos se osasi,se on AINOA koko eläinkunnan tunnettu edustaja, joka osasi yhteenlaskua.

 

(Vähennyslaskusta ei ole ollut puhetta, miksi siitä minulla on omat epäilykseni, joihin palaan...)

Kaikki muut kokeet muilla lajeilla: simpansseilla, makakeilla, tamariineilla, varislinnuilla jne., joissa kokeessa onnistuminen edellyttää elukalta ehdottomasti ykkösen lisäämistä päässään annettuun lukuun tai vähentämistä sellaista, ovat tavan takaa epäonnistuneet, siitä riippumatta kuinka monimutkaiset muut opetetut operaatiot ovat onnistuneet!

 

http://www.hs.fi/tiede/art-2000002870519.html

" Tiede    |   Viikon eläin

Alex osasi laskea ja sanoa ”sori”

Harmaapapukaija Alex ei olisi sotkenut kymmentä ja yhdeksääkymmentä prosenttia – tosin se olisi silti saattanut vastata tahallaan väärin ja huikata perään ”sori”.

Kuuluisa harmaapapukaija Alex osasi puhua muunneltua totuutta ja hallitsi luvut ministeritasoisesti.

 

Kuuluisa harmaapapukaija Alex osasi puhua muunneltua totuutta ja hallitsi luvut ministeritasoisesti.

 

Niko Kettunen

Julkaistu: 4.12.2015 2:00 , Päivitetty: 4.12.2015 15:41

Mitä eroa on 90 prosentin ja kymmenen prosentin kannatuksella? Aika vaikea juttu,kuten kuluneella viikolla opittiin.Harmaapapukaija Alex ei olisi lukuja sekoittanut.Lintu hallitsi yhteenlaskut, ymmärsi pienemmän ja suuremman eron ja osasi jopa sata sanaa. ... "

Alexin kuolemasta 18.9.2007 ilmoitettiin noin vikko jälkikäteen. Oli varmaan jo ehditty tuhkatakin...

http://www.hs.fi/tiede/art-2000004513902.html

 

 " Tiede    |   TIEDON JYVÄT

Älykäs papukaija Alex kuoli

Kivipelto Arja

Julkaistu: 25.9.2007 3:00

Harmaapapukaija Alex löytyi kuolleena häkistään viikko sitten perjantaina. Kuuluisa lintu kykeni laskemaan kuuteen, erottamaan seitsemän väriä ja viisi muotoa, tunnistamaan 50 esinettä ja käyttämään noin 150 sanaa. "
 

Alexille tehtiin ruumiinavauskin, mutta mitään kuolinsyytä ei löydetty. Sen ikää ja sukupuuta sen kummemmin ei myöskään tiedetty, sillä se olli tavallinen lemmikkieläinkaupasta aikuisena ostettu, jo valmiiksi puhelias papukaija.

Evoluutiobiologi Helena Telkänranta kirjoittaa mm. seuraavaa jouluksi ilmestyneessä teoksessa

 

Eläin ja ihminen, mikä meitä yhdistää:
 

Eläin ja ihminen. Mikä meitä yhdistää

 

Sivu 31: " PUHUVAT JA "PUHUVAT" PAPUKAIJAT
 

Eräät lemmikkipapukaijojen omistajat ovat pitkään ounastelleet,että heidän lintunsa eivät pelkästään toistele oppimiaan sanoja aivottomasti miten sattuu. Näyttää siltä kuin linnut joissakin tilanteissa ym-märtäisivät, mitä jokin sana tarkoittaa. Harmaapapukaijoilla eli jakoilla tehdyt tutkimukset ovat osoit-taneet, että ainakin tällä lajilla on kyky oppia käyttämään sanoja oikeissa merkityksissään. Tuskin Irene Pepperbergin,joka nykyään työskentelee Harvardin ja Brandeisin yliopistoissa Yhdysvallois- sa (hän on tohtori fysikaalisen kemian alalta Harvardista vuodelta 1976, HM), on tutkinut tämän lajin sanallista hahmotuskykyä 1970-luvulta alkean.

Tutkimusohjelman tähän mennessä pitkäaikaisin osallistuja,harmaapapukaija Alex, oppi elinaika-naan käyttämään muutamia kymmeniä sanoja kuten pähkinä, avain, paperi ja punainen. Se vastasi useimmiten oikein sellaisiin kysymyksiin kuin "kunka monta mustaa kiveä tässä on?", vaikka sille näytetyssä tavaravalikoimassa olisi ollut monenvärisiä kiviä ja muitakin mustia esineitä - ja vaikka se ei olisi kuullut tätä nimenomaista kysymystä koskaan aikaisemmin.Alex myös yhdisti oppimiaan sanoja lyhyiksi lauseiksi. Yleensä se pyysi niillä jotakin, kuten "haluaa pähkinää" tai "mennään takaisin".

Pepperbergin ja muiden kokeilut muilla harmaapapukaijayksilöillä ovat vahvistaneet, että Alex ei ollut yksittäinen Einstein. Tulokset kertovat tämän lajin älyllisistä kyvyistä yleensä. "

HM: Tähän väliin on sanottava, että Alex on AINOA elukka koko universumissa niin lajitoverei- densa kuin muidenkin maailmanmestareiden,esimerkiksi lukumäärien tunnistamisen sellais-ten, keskuudessa, simpanssit ja tamariinit, koiraeläimet ja varislinnut mukaan lukien, jonka  väitetään osanneen tieteellisesti kontrolloiduissa olosuhteissa LASKEA LOOGISESTI NUMEERISIA OPERAATIOITA PÄÄSSÄÄN osana jotakin toiminnallista tehtävää.

Telkänranta tuo esiin toisenkin tutkimuksen vuodelta 2014 "Symbol addition by monkeys provides evidence for normalized quantity coding, jonka olen liittänyt jutun loppuun, mutta se ei käsittele loo-gista numerolaskentaa,vaikka niin otsikosta voisi luulla.Telkänrannan esitys teoksensa ydinasiassa lepää täysin Alexin varassa, kuten moni muukin vastaava asitys.

Kaikki muut elukat,simpanssit mukaan lukien ovat epäonnistuneet kokeissa,jossa onnistuakseen on ehdottomasti osattava lisätä tai vähentää symolisesti annetusta lukumäärästä numero 1: esimerkisi oikein luoviakseen tarvittava koodi on aina ykköstä pienempi tai suurempi kuin kulloinkin näytettävä, vaihteleva luku (ja muualla kuin tehtävässä on "tavalliset luvut voimassa"). Tai pitäisi osoittaa lähes erehtymättömästi kahden symblisesti annetun luvun summa.(Simpassin sormistaan ja joillakin muil-la nappuloilla, jotka ovat koko ajan näköketässä, tapahtuva "laskenta" ei kelpaa: se ei ole loogista päässälaskua.)

Helpompiakin tapoja on osoittaa,että simpanssi tai koira ei ajattele (loogisesti),vaan reagoi ja ketjut- taa,joka myös odottaa aktiivisesti,että muut kuten lauma ketjuttavat,näyttävät,minkä kaavan mukaan mennään nyt. Otetaan yksi esimerkki:simpanssilla on juomavesitynnyri ja -kippo, sekä ruokatynnyri, banaaneja ym., joka ruokatynnyri aina joskus syttyy ulkopinnaltaan palamaan, mikä simpanssi on opetettu sammuttamaan juomavedellä juomakippoa käyttäen.Simpanssin pitää vähän vahtia ruoka- ja juomatynnyriään. Sitten simanssi viedään ruokatynnyreineen ja juomakippoineen, mutta ILMAN juomavesitynnyriä lautalle,josta se voi myös lankuita rakentaa sillan rantaan,mikä sille myös on ope-tettu. Nyt tynnyri sytytetään taas palamaan.Simpanssi rakentaa sillan ja hyökkää juomatynnyrille hakemaan "sammutusvettä". AJATTELEVA simpanssi kahmaisisi sitä muitta mutkitta merestä.)

... "

 

Sarjassamme aikaisemmin:

Hesarin Viikon Neuropieru: "Banaanikärpäsetkin näkevät unia"

"Merietanan muistinsiirto" Vasemmistoliiton Kansanuutisissa...

Merietanalla ja banaanikärpäsellä ei voida tutkia ihmisen PSYYKEÄ

"Älykkyyden päivän" 1.10. "kunniaksi": "psykologiantutkimuksen" heritabiliteettihuijaus!

 

 

 

 

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (10 kommenttia)

Risto Koivula

http://keskustelu.skepsis.fi/Message/Message/150670

Re: perustosiasiat, "peilisolut" on jo 1968 hamoteltua poliittista "eurotiedettä"...

RK, 9/14/2004 12:11:10 AM, 150670

H5 kirjoitti 12.09.2004 (150560)...

>Hyvä RK

>Tietääkseni ainakaan missään
>neurologisissa julkaisuissa ei ole
>vielä nimenomaisesti väitetty että ns.
>peilisolut olisivat rakenteeltaan
>mitenkään erilaisia muista saman
>alueen (F5) soluista ts. nimenomaan
>tiettyjen geenien aktivoituminen
>juuri näissä neuroneissa tekisi
>niistä peilisoluja. Kerro jos tiedät jotain muuta.

“Peilisolun” käsite on kopioitu kritiikittömästi Rizzolattilta, ja sitä pidetään apinoilla ”todistettuna”, vaikka Rizzolatti ei mitään sellaista ole todistanut (ja aivan tarkasti ottaen ei niin edes välitä tehneensä):

http://www.cercor.oupjournals.org/cgi/content/full...

“PeiliSOLUUN”, siis mineomaan SOLUUN eikä esimerkiksi hermokudoksen synapsiyhteyk-siin,on muka ”koodattuna toimintaa” (tarkasti ottaen käytetään ilmausta ”solun koo- daamaa”, kuin se olisi jokin ”itsenäinen subjekti”, äärimmäisen sekavaa ja epämää-räistä kielenkäyttöä, kuten näissä yhteyksissä tavaksi on tullut, muistettakoon vain vaikkapa Tooby&Cosmidesin houru ”EP Primer):

“ Within area F5 there is a class of neurons, known as mirror neurons, that respond to the sight of another monkey or experimenter performing the same type of action encoded by that neuron (Di Pellegrino et al., 1992 ; Rizzolatti et al., 1996a ). “

Erittäin kummallista jopa “evoluutiopsykologiankin” ”teorian” kannalta tässä yhtey-dessä on että ”KYKY ON KEHITTÄNYT” sen (”pienen” , ”spesialisoituneen” á la Tooby & Cosmides) ”laitteen”, JOLLE SE ITSE KYKY SITTEN KUITENKIN PERUSTUU (eivätkä ne OLEKAAN ”kehittyneet yhdessä” evoluutiossa, kuten sisnsä houru T&C:kin edelyttäisi:

“ Mirror neurons are characterized by their response to both observation and exe-cution of the same action.It has been proposed that the ***human ability to imitate evolved out of the mirror system***, with its capacity to match directly observed and executed actions (Arbib, 2002 ). !

Jossakin on nyt matoja jopa “E.P::nkin kannalta…tieteestä puhumattakaan.

>:-]

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleUR...

Ja täältä sitten löytyvät ne ankarat antipavlovistit Chomskyt ja Pinkerit, joiden tuotanosta voi haulla etsiä nimeltä asiantuntevaa keskustelua tältäkin palstalta.

57. N. Chomsky. Knowledge of Language: Its Nature, Origin and Use, Praeger (1986).

59. S. Pinker and P. Bloom. Behav. Brain Sci. 12 (1990), pp. 707–784. Abstract-PsycINFO | $Order Document

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleUR...

Rizzolattin ja “peilisoluteorian” takana on EU:n jo 1968 organisoima sosiobiologis-tinen seura, jonka ssäntöjenmukaisena toimenkuvana on edistää ”aivolaitteiden (mechanism) ja käyttäytymisen suhteiden tutkimusta”.

Joten ”huippututkijoita” riittää kehuskelemaan toistensa ”löytöjä”…

Eivär ne ”pienet evoluuytion luomat spesialisoituneet laitteet” siis olekaan Tooby & Cosmidesin ”keksintöä”, eikä edes amerikkalaista alkuperää, vaan poliitinen ohjelma selsiten etsimiseksi on esitetty fas…. ei kun europiireistä jo 1968, ennen kuin E. O. WILSONKAAN oli ”sosiobiologiaansa” esitellyt!

kova on ollut paine ”keksiä jotakin”….

>:-]

http://www.ebbs-science.org/RULES.htm

“The object of the Society shall be the furtherance of scientific enquiry within the field of the ***interrelationships of brain mechanisms and behaviour*** …

>Yksi teoria peilisolujen
>syntymisestä on se että lapsena
>tapahtuvat käsien tarrautumisliikkeet
>ja niiden visuaalinen havaitseminen
>muokkaavat osan aivosoluista niin
>että ne pystyvät myöhemmin
>aiheuttamaan saman reaktion kun
>toinenkin ihminen tekee vastaavan liikkeen

Tuo on ehdollistumisteorian mukainen selitys eri aistinten informaation ja myös muiden toimia koskevien havaintojen yhdistämiselle. Ei TÄMÄ edelytä minkäänlaisia erikoisspesialisoituneita "pelisoluja".

>(tämä voisi ehkä selittää
>sen miksi ei-kädellisillä vastaavat
>kyvyt ovat heikommat,
>peilisolujärjestelmä ei pääse
>kehittymään kovin hyväksi jos eläin
>ei pääse seuraamaan omien
>ruumiinosiensa liikettä kasvojensa
>edessä jatkuvasti)

Höpölöpö.tietysti peili on yksi apuväline muiden joukossa parantaa havaintokykyään, mutta kyllä se on ihmisellä hyvin uusi keksintö varrattuna muihin "etuihimme" apinoihin nähden...

>Toisaalta ei myöskään ole
>perusteltua vielä väittää että
>peilisolujärjestelmän kehityksessä ei
>myös geeneillä olisi osuutensa.

Kun sellaisia ei ole, niitä "peilisoluja", eivätkä nuo tutkimusmenetelmät edes mene solutasolle...

>Esim. pienet muutokset neuronien
>signaloitinopeuksissa, haarakkeiden
>pituuksissa, reagoimisessa
>välittäjäaineisiin ym. vaikuttavat
>ratkaisevasti neuroplastisuuteen ja
>peilisolujen tapauksessa ehkä
>osaltaan autismin syntyyn.

Voivat vaikutta suoraan autismin syntyyn, jos niissä jossakin onjotakin hyvin poikkeuksellista,ei SIIHENKÄÄN tarvita erityisiä "peilisoluja"...

>Ihmisen peilisolujärjestelmä on
>huomattavan monimutkainen.

Grrr....

>>Se aktivoituu selvästi määritellyssä
>>ajallisessa järjestyksessä noin 250
>ms kuluessa: näköaivokuori -> STS -
>> päälaenlohkon alaosa -> Brocan alue -
>> liikeaivokuori.

>Brocan alue aktivoituu selvästi voimakkaammin
>jäljittelyn aikana kuin sormen tai
>suun liikkeiden suorittamisen yhteydessä.

Ähhh...

Brocan alueen aktivoituminen perustuu siihen perusfaktaan, että AJATTELU ON KIELELLISTÄ.

Venäläiset sitä aktivoitumista yrittivät kovasti silloisilla laitteilla näyttää to-teen, mutta toiset,esimerkiksi behavioristit,eivät ottaneet uskoakseen näyttöön ...

Mutta nyt uskovat, ja tietävät pilkulleen, mistä on kysymys, toisin kuin harit...

>On täysin mahdollista
>että on olemassa geenejä joita ilman
>pelisolujärjestelmän syntyminen ei
>olisi mahdollista.

Grrr...

>Ei tarvita kuin tiraus liikaa tai liian vähän
>dopamiinia tietyille aivoalueille ja
>tulevat peilisolut opettelevatkin
>jonkun muun tehtävän.

Sitten ne EIVÄT OLE "OIKEITA PEILISOLUJA", vaan tavallisia ehdollisten refleksien hermostollisia solmualueita!

>Peilisolut ovat kiistatta
>neurotieteen merkittävin löytö pitkään aikaan.

Ne ovat samanlainen "merkittävä löytö" kuin Chomskyn "kielielin"...

>Nyt vain pitää oppia niiden
>toiminta, kehitys ja rakenne paljon paremmin.

Ei haaskata nyt rahaa hölynpölyteoriapohjalta lähtevään tutkimukseen, vaan tämä asia on pantava kansainväliseen syyniin, ja sitten pitää jatkaa niillä Lounasmaan hienoilla laitteilla tieteellisesti kestävältä teoriapohjalta.

RK

Käyttäjän kaunaherra kuva
Tuure Piittinen

Veikko Vennamo sanoi aikoinaan, että nollia ei noteerata. Hänkin siis tunnisti nollan. Mutta olivatko sen ajan mehiläiset SMP:läisiä?

Minua ei ole mehiläinen koskaan puraissut. Mutta johtuuko se siitä että ne ovat tunnistaneet nollan vai ei. Nyt on vakavan mietinnän paikka.

Risto Koivula

Hyssss..... ...jos sittenkin...

Käyttäjän deneidez kuva
Petri Pakarinen

tiede.fi:ltä on tullut pelkkiä huuhaa-artikkeleja jo pidemmän aikaa. Tuossa uusin, joka aiheutti pahemman luokan facepalmausta.

https://www.tiede.fi/blogit/kaiken-takana-loinen/e...

Teksti on hienosti ristiriidassa lähteiden kanssa yms.

Risto Koivula

Tästä jää myöskin käteen pelkkää kusetusta:

https://www.tiede.fi/blogit/rajankayntia/ymmarra-p...

Kvanttikentät toi näihin spekulaatioihin tämä mies - ja keksikin vahingossa erään laajasti käytetyn laitteen, vaikkei ymmätänyt sen tekniikasta, jonka tekijät ovat tuntemattomia.

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2013/12/aivosa...

Käyttäjän jperttula kuva
Juhani Perttu

Entä ymmärtääkö blogisti itse nollan ? Voit testata asiaa tekemällä jakolaskuja nollalla. https://fi.wikipedia.org/wiki/Nollalla_jakaminen

Risto Koivula

Tiedätkö, mikä on l´Hospitalin sääntö?

Mää oon sillä jakanut nollaa nollalla teekkarina, joskus piti seitsemän kertaa derivoida ennen kuin toden sanoi.

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu

"Helpompiakin tapoja on osoittaa,että simpanssi tai koira ei ajattele (loogisesti),vaan reagoi ja ketjut- taa,joka myös odottaa aktiivisesti,että muut kuten lauma ketjuttavat,näyttävät,minkä kaavan mukaan mennään nyt."

Aivan kuten ihmisellä.

Sitten joku neropatti osaa sytyttää tulen, avaa oven, keksii jonkun työkalun ja muut ovat "WHOAA!" ja ottavat mallia.

"Simpanssi rakentaa sillan ja hyökkää juomatynnyrille hakemaan "sammutusvettä". AJATTELEVA simpanssi kahmaisisi sitä muitta mutkitta merestä.)"

Onko sitä palkittu tästä?

Risto Koivula

Sitä on palkittu noista kustakin osasta erikseen, ja se osaa niitä myös ketjuttaa, mutta ei tavalla, joka todistaisi ajattelusta.

Tässä herää tietysi kysmys, että miksi juomakippo, miksi se ei juo joesta. Kyseessä oli Mustameri, missä näitä kokeita tehtiin. Joku joen rannalla elävä simpanssi ei tähän retkuun ehkä olisi mennytkään. Simpanssi ei miltänyt vettä juomana, hukkumisvaaran aiheuttajana, pesuaineena ja tulensaamuttajana "samaksi asiaksi", käsitteeksi, vaan vedet olivat erikseen eri temppujen osa. Simpanssi kai luonnossa juo sadevettä, jos sellaista on ja kerääkin sitä.

Käyttäjän JanneSalonen11 kuva
Janne Salonen

".Simpanssi rakentaa sillan ja hyökkää juomatynnyrille hakemaan "sammutusvettä". AJATTELEVA simpanssi kahmaisisi sitä muitta mutkitta merestä."

Ihminen ottaisi tulipalosta kännykkäkuvia ja jakaisi niitä somessa.

Toimituksen poiminnat