ristojkoivula

WTC-torneja ei räjäytetty

 

Kirjoittaja ei ota kantaa salaliittoihin sinänsä,esimerkiksi sellaiseen, olisivatko USA:n jotkut omat piirit voineet jollakin tavalla ”tilata” WTC-iskun. Sanon kuitenkin, että jos olisin ollut Bush, ja tilannut iskun saadakseni verukkeen Irakin sodalle, olisi ehdottomasti tilannut sen iskun Lontooseen, Berliiniin tai Pariisiin, enkä New Yorkiin. Olisin saanut laajemmin liittolai-sia, eikä omaa armeijaa ja muutakin puolustusta olisi läpikotaisin munattu.

 

Mutta yksi asia on ehdottoman varmaa:WTC-TORNEJA EI RÄJÄYTETTY, vaan ne sortuivat, kun kuumuus vei välipohjia kantaneiden ristikoiden kantavuuden paloalueella 2 – 3 kerroksen alueella, mikä aiheutti etenevän luhistuman putoavien välipohjien muodossa, ja ns. ydinpila- reiden nurjahduksen, joka edelleen lähetti ns.”hatun” välipohjat, ja ytimen putoamaan. Viimeisenä putosivat kuoret.

 

Jos WTC-tornit olisi räjäytetty, kuten ns. WTC-salaliittoliike väittää, ne olisivat sortuneet aivan eri tavalla kuin ne nyt ns. ydinpilareiden nurjahtamisen ja rakennuksen sisällä tapahtuneen etenevän sortuman vaikutuksesta luhistuivat.

 

Kyseisten tornien rakennejärjestelmä oli alun pitäen suunniteltu sortumaan paikalleen näin, ennen kaikkea kaatumatta, esimerkiksi totaalisessa tulipalossa tai ohjusiskussa, ja myös mahdollisessa todella voimaperäisessä hirmumyrskyssä.

 

400m korkeiden,sivumitoiltaan 60mx60m:n tornien rakennejärjestelmä oli sellainen, että rakennuk-sen ns. sisäpilaristo (core) otti vastaan rakenteiden painon ja hyötykuormat ulkoseiniä lukuun otta-matta, ja ulkoseinien muodostama mastoputki (tube) puolestaan otti vastaan kaikki vaakakuormat, erityisesti tuulen, jolle mitoittaminen oli yhtä merkittävä vaadittavan teräsmäärän kannalta kuin painokin.

 

Ulkoseinäputki stabiloi välipohjien välityksellä keskuspilareiden nurjahduspituuden kerroskorkeuden eli 4m:n korkuiseksi. Nurjahduspituus vaikuttaa käänteisesti toiseen potenssiin kantavuuteen silloin, kun nurjahdus on määräävä tekijä, eli nurjahduspituuden kaksinkertaistaminen pudottaa kantavuu-den pahimmillaan neljännekseen, 25%:in, kun yhden välipohjan tarjoama tuenta lakkaa.

 

Välipohjat tukeutuivat teräksisiin välipohjaristikoihin, jotka tukeutuivat sisäpilaristoon ja ulkoseiniin kiinnitettyihin ns. primaaritukipalkkeihin. Nämä kaikki olivat rakenteellisesti tehokkaita ohutseinämäi-siä rakenteita, sillä teräsrungon oma paino oli erittäin huomattava kuormitustekijä.

 

Sallittu hyötykuorma lienee ollut 400kg/m², ja suurin piirtein sama suurin oli laskennallinen tuulikuor-ma rakennuksen projektiopinnalle. Tarkoituksena oli ollut saada aikaan mahdollisimman korkea ra-kenne,ja tuloksena oli rakennesysteemi,joka oli niin terrorialtis,että siitä oli hämäykseksi mm. Encyc- lopedia Britannicassa väärät rakennetiedot,joiden mukaan rakennuksen core-osa olisi ollut teräsbe-tonia. Rakennusten arkkitehtuurinen suunnitteluvirhe oli,ettei ollut ulkoisia poistumisteitä,joka olisivat olleet yhteydessä ulkoilmaan mutta paloeristetty sisätiloista.Kaikki poistumistiet olivat coren sisällä, ja ne saivat myös annoksen palavaa bensiiniä ja muuta romua kaikki heti iskussa,ja levittivät paloa.

 

En rupea yksityiskohtaisesti selittämään,miten mikin rakennus romahti, mutta sen sijaan kerron, kun tuon rakennemallin rakennuksia ei enää ole, miten tornit olisi voitu luhistaa käsipelissä alas suurin piirtein samassa ajassa (sortumisen alkamisesta) ja paikalleen kuin ne nytkin sortuivat, ja ILMAN SEN ENEMPÄÄ TULIPALOJA KUIN RÄJÄHDYSPANOSTUKSIAKAAN.

 

Olen piruuttani kirjoittanut tämän muotoon, jolla salaliittoteoreetikon ”asiantuntemuksen” omaava olisi periaatteessa voinut VAHINGOSSA romahduttaa tornin, ja tämä on rakentamisesta perillä olevalle väelle taatusti ymmärrettävää tekstiä tehtävästä riippumatta.


Sinulla on toimisto WTC-tornissa, melko yläkerrassa.

Voitat metallifirman teekkariarpajaisissa arvokkaita jaloteräslevyjä,jotka ovat metri kertaa metri, sen-tin paksuisia,sata kappaletta.Yksi levy painaa aina tasan sata kiloa,jonka raavas mies lämpimikseen kantaa, kun ei kovin kauaksi tarvitse viedä. Päätät varastoida ne levyt siistiin pinoon keskelle toimis-tosi lattiaa,vaikka baaripöydäksi. Oletetaan, että toimistosi lattiaelementit kantavat kannatinristikolta ristikolle 5 m:n jänteellä.Ja "baaripöytä" tulee keskelle jänneväliä. Oletetaan vielä, että se välipohja koostuu 2 m leveistä elementeistä (vaikka tämä ei olekaan olennaista eikä välttämätöntä).

Kun olet pinonnut neljä ensimmäistä levyä,olet saavuttanat 400 kg:n painon, jonka normit korkein-taan yhdelle neliölle sallivat. Mutta ei hätää:on varmuuskertoimet, ja muutenhan toimistossa on tyhjää.

Koko lattiaelementtisi kantaa sallittua tasan jakautunutta kuormaa yhteensä 4 ton-nia. Ristikolle salli-taan viivakuormaa hyötykuormasta niin ikään 4 tonnia kahdelle metrille, eli 2 tonnia metrille, yksi tonnin kummankin puolen välipohjaelementeiltä.

Sinulla on tuo 4 tonnia kasassa, kun on 40 cm teräslevyjä eli juuri 40 levyä. Nyt sillä yhdellä neliöllä on 10 kertaa niin paljon kuormaa kuin normit sallisivat, mutta koko elementillä on vain tasan sallittu määrä,jos se olisi tasaisesti levitetty.Mutta siitähän ei siten tulisi baaripöytää... Lattiaelementin taivu-tusmomenttijakautumat menevät siten, että nyt on viimeistään sillä rajalla varmuuskertoimista huoli-matta, että napsahtaako se elementti poikki vai ei. Taivutusmomentti "baaripöydän" alla on kaksin-kertainen siihen nähden, että levyt olisivat tasaisesti koko lattialla. Toisaalta myös laatan omalla pai-nolla, joka on niin ikään 400kg:n luokka maksimis-saan, on myös ylikuormakerroin (joskin se on pienempi kuin hyötykuormalla),joten vielä voi kestää.

Lisää vaan sitten levyjä. Mutta ennen kuin koko 10 tonnia on täynnä niin varmasti napsahtaa. Eikä tarvita tulipaloa. Ja se 10 m²:n lattia-elementtikin painaa luokkaa 4 tonnia.

Kun se elementti napsahtaa, niin 14 tonnia silppuavaa raskasta tavaraa putoaa 4 m:n korkeudelta alakerran naapurin täsmälleen samanlaisen lattiaelementin päälle, ja arvatkaapa, mitä tapahtuu? Jos siellä on naapurin baaripöytä tai vaikka kassakaappi, niin ei tunnu missään. Lisää tulee vain putoavaa kuormaa.
 

(Oikeastaan voisi siis vetää 5 tonnia siitä kuormasta roikkumaan tuhdista köydestä yläkerran naapurin lattialementistä ja toinen 5 tonnia suoraan se alapuolelle omalle lattialle. Ja sitten soitto isännöitsijälle, että miljoona taalaa heti tuolle tilille, tai mää vedän Moralla köyden poikki!)

Yksi tällainen paketti pudotettuna yläkerrasta kellariin riittää alemmissa kerroksissa rikkomaan coren ja yhden tube-seinän välisen rakenteellisen yhteyden, joka merkit-see, että ydinpilaristo pääsee kimppuna kiertymään siten, että sen kantavuus katoaa nippunurjahduksessa, ja sisuskin putoaa ”putkeen” aivan samoin, kuin todellisuu-dessakin tapahtui. Se ”videoromahdus” on sitten tyhjenevän ulkokuoren romahdus, kuten tapahtuneessakin,palon aiheuttamassa tapausessa.

 

On kuitenkin epävarmaa, putoaako rakennus varmasti paikalleen, vai kaatuuko se kantavuutensa menettäneen ulkoseinän suuntaan. Jos haluttaisiin tornin varmasti putoavan paikalleen, pitäisi käyttää neljää tällaista samaan aikaan pudottettua ”pommia”, yhtä kunkin seinän keskikohdalla.

 

Pohjois-Irlannin IRA muuten yritti kerran vastaavalla keinolla tappaa englantilaisessa hotelliraken-nuksessa, räjäyttämällä kylläkin pääministeri Margaret That-cheria, mutta vyöry ei pudonnut alakertaan asti suoraan, vaan ohjautui rakennuksen ulkopuolelle.

 

PS: Allekirjoittanut heitettiin Aamulehden blogeista ulos WTC-salaliittohörhöilyn vastustamisen vuoksi: toimitus ilmoitti viestit, jotka bannin olivat aiheuttaneet, ja ne koskivat tätä.

 

Risto Koivula, rakennustatiikan DI, alan tutkija, Tampere.

https://asiakas.kotisivukone.com/files/kansanaani.kotisivukone.com/kns4-11.pdf

 

Core-rakenne eli ydinpilaristo:
 

http://www.sharpprintinginc.com/911/images/pagemaster/wtc2small_1.jpg

http://www.nist.gov/customcf/get_pdf.cfm?pub_id=909017

 

VALIPOHJARAKENNE (KANNATINRISTIKKO JA BETONIELEMENTIT)

wtc054.jpg

 

ULKOSEINÄAKENNE (TUBE-ELENENTIT)

construction-6.jpg

Mtä tuohon kysymyksen tulee: niin tuo rakenne ei kestä 800km/t lentävän 300 tn. massan törmäystä yhdelle 4m:n kerrosvälille, vastaavan levyiselle alueelle, vaikka se mass olisi kuinka "pehmeää": siinä on RAKENNEN VASTAAN RAKENNE , NS: IMPAKTIKUORMA, eikä "AINE VASTAAN AINE",.

wtc_collapse3.gif

http://www.kansanaani.net/files/kansanaani.kotisivukone.com/kns4-11.pdf

WTC7:n välipohjien rakenne:  http://www.nist.gov/el/disasterstudies/wtc/faqs_wtc7.cfm

Kun toisin päin eli rakennuksen leveämmässä suunnassa päädyissä olevat elementit putoavat jommassa kummassa päädyssä, kyseinen päätyseinä menettää jäykis-tävän vaikutuksensa ja noiden elemettien sisäpuolisten päiden palkkilinja pääsee siirtymään linjan suuntaisesti. Seinien pelkkä taivutusjäykkyys ei sitä estä.

Tuollainen siirtymä oli n. 40 cm ennen kuin rakennus romahti. Rakennuksia ei ole sisäpuolelta ristikoitu. Siitä olisi pelkkää haittaa:se aiheuttaisi pystykuormia ja siten lisää painoa pystypilareille plus ristikoiden oma paino, ja se aiheuttaisi myös rungon väsymistä tuulessa heilumisen vaikutuksesta, mitä nyt ei tapahdu, kun kaiken jäykistyksen hoitavat ulkoseinät ja välipohjat.


NISTin simulaatio WTC-7:sta:

https://www.youtube.com/watch?v=fIAK6PAeyn8

http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/09/wtc-tower-were-not-demolished-with-explosives
 

World Trade Center towers were not demolished with explosives
10/09/2011

... "

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (25 kommenttia)

Käyttäjän jannekejo kuva
Janne Kejo

Suosituin salaliittoteoria on se, että Al-Qaeda oli iskujen takana ja tähän salaliittoteoriaan uskoo suuri osa maailman väestöstä.

Risto Koivula

Minä keskustelen vain siitä, miten ne sortuivat ja miksi, eli tekniikasta ja fysiikasta.

Käyttäjän jannekejo kuva
Janne Kejo

OK. Minä olen lapsena leikkinyt ihan fyysisillä esineillä ja sen ansiosta minulle on kehittynyt jonkinasteinen intuitio siitä, miten fyysiset esineet käyttäytyvät. Tätä taustaa vasten WTC-näytelmä virallisine salaliitoteorioineen vaikuttaa epäuskottavalta.

Risto Koivula Vastaus kommenttiin #6

Videoilta näkyy vain kuoret.

Sortumiset tapahtuvat sisäänpäin jotta ne pysyvat "tontillaan".

Tässä Seiska:

https://www.youtube.com/watch?v=fIAK6PAeyn8

Käyttäjän EeroPyykkl kuva
Eero Pyykkölä

Menikö se niin, että Usan hallitus ajatutti lentokoneet WTC:n seiniin ja sitten räjäytti tornit?

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

Joo, tusinan verran lentäjiä ilmoittautui isänmaan hyväksi vapaaeehtoisiksi kamikazelentäjiksi hallituksen pyynnöstä.

Käyttäjän EeroPyykkl kuva
Eero Pyykkölä Vastaus kommenttiin #10

Niin, ettei väärinkäsityksiä syntyisi, olen kaikista mahdollisista selityksistä vakuuttunein virallisista selityksistä. Viralliset tutkimukset ja Al-Qaidan ilmoitukset, sekä islamistiterroristien aiemmat yritykset tuhota tornit tukevat oikeutta uskoa tosiasioiden olevan tiedossa.

Käyttäjän EeroPyykkl kuva
Eero Pyykkölä Vastaus kommenttiin #10

Jäi vähän vaivaamaan mielipiteesi? Mitä tarkoitat? Itse vastasin kommunistille.

Risto Koivula

Räjäyttäminen olisi ollut täysin toisennäköistä ja erilaista tulokseltaan.

Seiskan oli voinut sammutöihin liittyen vaikka räjäyttää putoamaan paikalleen erityisestä kriittisestä pilarista paikalleem putoamisen varmistamikseksi, sen palettua 7 tuntia, MISSÄ EI OLISI OLLUT MITÄÄN LAITONTA EIKÄ LUVATONTA sen onnistuessa, mutta olettaisin, että noi ei tehty.

Käyttäjän EeroPyykkl kuva
Eero Pyykkölä Vastaus kommenttiin #11

Vastauksessa 14 maallikon uskomus.

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka Vastaus kommenttiin #15

Olivatko ne videofilmeillekin tallentuneet koneet, jotka torneihin törmäsivät, jotain suuria droneja vainen?

Käyttäjän EeroPyykkl kuva
Eero Pyykkölä Vastaus kommenttiin #17

Eivät olleet. En nyt saa ajatustani sinulle läpi. Stubbimaisesti kolme pointtia: Saudi-Arabia rahoitti, Osama Bin Laden värväsi ja joku (unohtanut nimen) kehitti koreografian.

Käyttäjän jlinjama kuva
Jussi Linjama

Asiahan on helppo tutkia yksinkertaisella kokeella. Ensin asettaa vasaran, tai vaikka kaksi, päänsä päälle ja huomaa, ettei tässä ole mitään hätää. Sen jälkeen pudottaa vasaran 4 metrin korkeudesta päähänsä ja tutkii, onko vaikutus sama kuin ensimmäisessä tapauksessa. Jos salaliittoteoreetikot ovat oikeassa, ei mitään eroa pitäisi olla havaittavissa. Jos he ovat väärässä, tulee kuhmu päähän.

Käyttäjän MattiLehtinen kuva
Matti Lehtinen

Jos mun päähän tippuu vasara 4 metrin korkeudelta niin luulen että sääriluut ei katkea siitä iskusta.

Käyttäjän jlinjama kuva
Jussi Linjama

Sääriluiden testaamiseksi pitää tietenkin tehdä vastaava koe kuormalla, jonka sääriluut staattisena kuormana kestävät sopivalla varmuuskertoimella.

Käyttäjän MattiLehtinen kuva
Matti Lehtinen Vastaus kommenttiin #13

Jos pää katkaistaan miekalla niin pää tietenkin putoaa alaspäin. Pään massa ei katko yhtään ainoaa luuta alapuolelta.
WTC tolpat oli tehty "3 osaan" silleen että jokainen osa kannatti 6x enemmän mitä yläpuolella oli massaa. Puolikas ylimmästä kolmasosasta ei millää tuhoa allaan olevaa rakennetta vapaan pudotuksen nopeudella.

Risto Koivula Vastaus kommenttiin #18

Jos lukisit tuon mun avausviestini.

Romahdus ei alkanut pilareiden pettämisellä kuumuudesta tai muusta.

Käyttäjän jannekejo kuva
Janne Kejo

Jos päähäni tippuisi vasara 4 metrin korkeudelta, niin osuessaan päähäni vasaran nopeus vähenisi.

Jos vasara jatkaisi liikettään vapaan kiihtyvyyden nopeudella läpi pääni ja muun kroppani, jokainen, joka on lapsena leikkinyt fyysisillä esineillä, alkaisi epäillä, että jotain outoa on tapahtumassa...

Risto Koivula

Mikään rakenne ei ollut vapaassa pudotuksessa. Vapaan pudotuksen nopeus mitataan putoavan massiivin, joka ei ole missään ulkopuolella kiinni, painopisteestä.

Vapaalla pudotuksella ei voida tässä päätellä eikä todistella yhtään mitään.

Käyttäjän beige03 kuva
Risto Laine

Hauskoja kuvia aikanaan katselin wtc2:sesta. Kone törmää rakennukseen ja toiselta puolelta pilkottaa koneen nokka "uutisklipit". Pari ulkokuoripeltiä vääntynyt ja ikkunan karmit ehjät "uutiskuvat".

Pienoinen time out maan ilmailututkissa, ko menivät vähän sekaisin armejan syöttämissä virtuaali koneista... öö oisko se toi kone joka lentää pääkaupunkiin?? ;D

Käyttäjän MattiLehtinen kuva
Matti Lehtinen

"Kyseisten tornien rakennejärjestelmä oli alun pitäen suunniteltu sortumaan paikalleen näin, ennen kaikkea kaatumatta, esimerkiksi totaalisessa tulipalossa tai ohjusiskussa, ja myös mahdollisessa todella voimaperäisessä hirmumyrskyssä."

Heh heh, osaako tollainen torni vetäytyä kellariin kun tulee kova tuulenpuuska?
Miksi kaikki muut tulen tuhoamat tornit ovat jääneet jököttämään pystyyn palojen sammuttua?

Risto Koivula

Osaa. Ne tyhjennettiin hurrikaakien uhatessa, ja sähköt ja sellaiset katkaistiin.

Risto Koivula

https://www.youtube.com/watch?v=fIAK6PAeyn8

Totaa... MIKSI sammutustöissä ei olisi saanut tyhjää rakennusta räjäyttää ns. kriittisestä pilarista, jos suunnittelijat olisivat katsoneet sellaisen tarpeelliseksi?

Torneissa mitään erityistä kriittistä pilaria ei ollut.

Risto Koivula

WTC_räjäytyslallatusken päästi aikanaan ilmoille ruotsalainen insinööri Anders Björkman nettinimimerkillä Heiwa (joka tulee japanilaisesta moottoripyörämerkistä).

Hänen juttunsa on putsattu netistä ihmeteltävällä täsmällisyydellä, ja jatkettu samaa jaaritusta joltakin muulta pohjalta (kuin vaikka "Ukrainan järjestetty nälänhätä...), mutta täältä löytyi USA:n skeptikkoliikkeen sivuilta keskustelu, ja löytyi Björkmanin nettisivutkin.

http://www.internationalskeptics.com/forums/showth...

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2018/09/ruotsa...

http://heiwaco.tripod.com/cv.htm

Anders Björkman, jonka motiivina oli mainostaa laiva-alan turvallisuus(tarkastus)firmaansa (mutta munasi sen), lähti liikkeelle aika myöhään, noin vuonna 2005, sillä minä olin juhannuk- sena 2004 ohutseinämäisten rakenteiden maailmankongressissa Englannin Loughborogh´ssa (paljastamassa "eurotiedettä"),jossa oli paikalla kaikki huiput - ja minä, uusien teorioiden esittäjät, pilvenpiirtäjänrakentajat, normientekijät, uusien teollisten innovaatioiden esittäjät, enkä muista WTC-tapauksesta edes henkäistyn, tai ns. ilmassa roikkuneen mitään epäselviä kysymyksiä. Sellaisia oli, mutta betonipuolelta, kuten että miksi Seiska lähti sortumaan (vasta) jäähtymisvaiheessa, mutta ne olivat maailman betoniaivojen hommaa. Ja ne on selvitetty. Tilanne oli jyrkästi toinen kuin vuonna 1998 Singaporessa, kun USA:ssa oli hajonnut muutama korkeavarasto, ns. hyllytalo, virheellisten normien takia. OLi mm. aiheen ylitarkastaja, joka oli eronnut virastaan puhuakseen suunsa puhtaaksi, just kuin Bond-elokuvien sheriffi Pepper.

Toimituksen poiminnat